Thứ Năm, 4 tháng 10, 2018

Điều chỉnh quy hoạch cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Về việc góp ý đồ án điều chỉnh quy hoạch cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản gửi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 Theo đó, sự cần thiết của việc lập điều chỉnh quy hoạch: Việc điều chỉnh quy hoạch cấp nước vùng được thực hiện khi có sự điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển ngành có liên quan hoặc có sự biến động lớn về trữ lượng, chất lượng nguồn nước so với dự báo. Tuy nhiên, trong đồ án quy hoạch chưa làm rõ được sự cần thiết, lý do cũng như cơ sở pháp lý của việc điều chỉnh quy hoạch cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn, đề nghị rà soát, bổ sung.

Về tên đồ án: Bộ Xây dựng đề nghị điều chỉnh tên đồ án cho phù hợp với quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch (sau đây gọi tắt là Nghị định 117).

Giai đoạn lập quy hoạch đến năm 2020 là quá ngắn, không đảm bảo điều kiện thực hiện và không phù hợp với giai đoạn lập quy hoạch được quy định tại khoản 1, Điều 13 của Nghị định 117.

Phạm vi lập quy hoạch (theo phân vùng phục vụ cấp nước bao gồm cả một số đô thị và nông thôn) không phù hợp quy mô quy hoạch (toàn bộ vùng nông thôn thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đề nghị rà soát, chỉnh sửa.

Về nội dung của đồ án: Đề nghị bổ sung đánh giá hiện trạng chất lượng nước thô, chất lượng nước sạch, công nghệ xử lý nước được áp dụng và các dự án có liên quan đến quy hoạch cấp nước, đặc biệt là các dự án về cấp nước.

Về định hướng phát triển: Một số tiêu chuẩn, cơ sở dùng để tính toán nhu cầu sử dụng nước: Rà soát lại các tiêu chuẩn cấp nước trong quy hoạch cấp nước và vệ sinh môi trường vùng nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 và lựa chọn tiêu chuẩn cấp nước phù hợp với thực tế và nhu cầu trong giai đoạn sắp tới đặc biệt là tiêu chuẩn cấp nước cho mục đích chăn nuôi để tránh tình trạng quy hoạch không sát với thực tế dẫn đến lãng phí nguồn lực đầu tư.

Dự báo tỷ lệ tăng dân số (xấp xỉ 1%) theo thuyết minh điều chỉnh để tính toán nhu cầu dùng nước của người dân trong khu vực là chưa đủ cơ sở khoa học và tính pháp lý. Bổ sung các nguyên tắc, phương pháp, phần mềm, các tham số,... tính toán thủy lực để xác định mạng lưới đường ống cấp nước.

Bổ sung nghiên cứu giải pháp kết nối hạ tầng khung của toàn tỉnh, hỗ trợ giữa cấp nước khu vực đô thị và nông thôn nhằm đảm bảo cấp nước an toàn, tránh quy hoạch dàn trải, gây lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bổ sung đề xuất công nghệ xử lý nước được áp dụng, quy định bảo vệ nguồn nước (trong đó có đề xuất sự phối hợp của các Sở, ban, ngành trong kiểm soát ô nhiễm, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm đảm bảo an toàn nguồn nước), bảo vệ hệ thống cấp nước, nhu cầu sử dụng đất cho các công trình cấp nước, giải pháp thực hiện quy hoạch, các dự án ưu tiên triển khai thực hiện, phương án tổ chức quản lý cấp nước vùng.

Đánh giá tác động, bổ sung giải pháp đảm bảo cấp nước an toàn, bền vững đặc biệt là nguồn nước trước những tác động của biến đổi khí hậu. Làm rõ cơ sở xác định xuất vốn đầu tư xây dựng công trình cấp nước (nhà máy, mạng lưới) để tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư. Xây dựng giải pháp huy động nguồn lực cho thực hiện quy hoạch, khả năng hoàn vốn đầu tư cũng như giải pháp chính sách phát triển cấp nước nông thôn.

Về bản vẽ: Bản vẽ ĐCQHCN - 02/3 bản đồ nguồn nước mặt, nước ngầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa thể hiện được trữ lượng, khả năng khai thác nguồn nước ngầm trên địa bàn. Căn cứ Khoản 3, Điều 60 của Nghị định 117/2007/NĐ-CP, đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy hoạch cấp nước nêu trên.

Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 02 quy hoạch chuyên ngành cấp nước được lập riêng cho khu vực đô thị và khu vực nông thôn, điều này làm hệ thống cấp nước của hai khu vực thiếu tính gắn kết, hỗ trợ và gây lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Một số huyện trong tỉnh có địa bàn phân bố rộng, dân cư khu vực nông thôn sống không tập trung, mạng lưới đường ống phân phối thiếu nên cần đề xuất các giải pháp kêu gọi, khuyến khích, hỗ trợ đầu tư từ nhiều nguồn vốn trong đó có nguồn vốn từ tư nhân nhằm nâng cao tỷ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn.

Đoan Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Điểm nóng bất động sản Đồng Nai

Với lợi thế liền kề TP.HCM, sự bứt phá mạnh của hạ tầng kết nối, thị trường bất động sản Đồng Nai thời gian qua chứng kiến sự đổ bộ của nhi...