Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

Bình Dương: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh VIII

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Dương nhằm phúc đáp Công văn số 3523/UBND-KTN ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại Dự án Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh VIII, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương (Dự án).

Theo đó, Dự án có quy mô 7,299ha gồm 658 lô đất xây dựng nhà ở liền kề thuộc phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho Cty TNHH bất động sản Phú Hồng Thịnh (Cty) làm chủ đầu tư tại Công văn số 5222/UBND-KTN ngày 16/11/2017; chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 5958/UBND-KTN ngày 28/12/2017; UBND thị xã Thuận An đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 11035/QĐ-UBND ngày 19/12/2017, điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 02/4/2018; Cty đã phê duyệt Dự án tại Quyết định số 02/2018/QĐ-PHT ngày 08/02/2018; Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã cấp phép xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật tại Giấy phép xây dựng số 606/GPXD-SXD ngày 23/02/2018.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương tại Văn bản số 2487/SXD-QLN ngày 30/7/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho 658 lô đất thuộc Dự án, mục đích sử dụng là đất ở đô thị. UBND tỉnh Bình Dương, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chịu trách nhiệm về việc chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Dự án tuân thủ quy định pháp luật về đất đai.

Đối với khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại Dự án thì Bộ Xây dựng có ý kiến cụ thể như sau:

Dự án thuộc nhóm các dự án chuyển đổi công năng từ đất công nghiệp sang đô thị, thương mại, dịch vụ được UBND tỉnh Bình Dương có chủ trương cho phép cập nhật vào quy hoạch phân khu 1/2000 theo Thông báo số 43/TB-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh Bình Dương.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương tại Công văn số 3523/UBND-KTN, hồ sơ Dự án gửi kèm gồm biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào sử dụng và biên bản khảo sát tiến độ triển khai thực hiện Dự án, Dự án đang xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bình Dương căn cứ vị trí, đặc điểm của Dự án, nhu cầu phát triển nhà ở và các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, các quy định của pháp luật về đất đai có liên quan xem xét, quyết định khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại Dự án theo thẩm quyền; không thực hiện chuyển sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở đối với các lô đất trên tuyến đường đô thị ĐT 743A và đường Bình Chuẩn 38.

Bộ Xây dựng cũng lưu ý việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của Dự án đối với khu vực xung quanh.

Để đảm bảo yêu cầu quản lý kiến trúc cảnh quan, UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và chủ đầu tư lựa chọn thống nhất mẫu thiết kế nhà ở; kiểm tra giám sát việc người dân tự xây dựng nhà ở tuân thủ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thiết kế đô thị và mẫu thiết kế nhà ở được phê duyệt.

UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra việc cập nhật Dự án vào quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Bình Chuẩn theo chủ trương của UBND tỉnh Bình Dương; rà soát chỉ tiêu sử dụng đất giáo dục tại Dự án đảm bảo tuân thủ quy định tại Quy chuẩn quy hoạch 01:2008/BXD (2,7 m2/người).

Linh Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Điểm nóng bất động sản Đồng Nai

Với lợi thế liền kề TP.HCM, sự bứt phá mạnh của hạ tầng kết nối, thị trường bất động sản Đồng Nai thời gian qua chứng kiến sự đổ bộ của nhi...