Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

Thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói trong xây dựng

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản về thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói trong xây dựng gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa - Xã hội TP Hà Nội (Ban Quản lý dự án).

Trước đó Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 867/BQLDA-GS1 ngày 06/8/2018 của Ban Quản lý dự án về việc thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói trong xây dựng.

Theo văn bản phúc đáp của Bộ Xây dựng thì hợp đồng thi công xây dựng số 02/2014/HĐ-MPMU-VB, gói thầu 2A thuộc Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông đường đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì với tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển, ký ngày 29/12/2014 giữa Ban Quản lý dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội (nay là Ban Quản lý dự án) với Liên danh Tổng Cty Thăng Long - CTCP - Tổng Cty xây dựng công trình giao thông 1 - Cty CP - Cty CP xây dựng dịch vụ và thương mại 68 (Liên danh TLG - CIENCO 1). Do vậy, hợp đồng thực hiện theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP và Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng.

Căn cứ Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp có bổ sung khối lượng theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 35 Nghị định này.

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 08/2010/TT-BXD, đối với hợp đồng trọn gói (hợp đồng thi công xây dựng), chỉ được điều chỉnh giá hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng là những khối lượng nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế. Phương pháp điều chỉnh hợp đồng trọn gói thực hiện theo Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 08/2010/TT-BXD.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên.

Linh Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Điểm nóng bất động sản Đồng Nai

Với lợi thế liền kề TP.HCM, sự bứt phá mạnh của hạ tầng kết nối, thị trường bất động sản Đồng Nai thời gian qua chứng kiến sự đổ bộ của nhi...